Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Đô Lương (Nghệ An)

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
Diện tích: 34400m2
Tổng Vốn: 330.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Hói Đào (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 5.100 m2
Tổng Vốn: 30.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Liên hiệp hợp tác xã đi đầu trong lĩnh vực xúc tiến và xây dựng, nâng cấp chợ truyền thống