Hiển thị tất cả 13 kết quả

Chợ đang xây dựng

Chợ Long Thịnh ( Lạng Sơn)

Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
Diện tích: 4313.0 m2
Tổng Vốn: 2.070.240.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xúc tiến

Chợ Cái Sao (An Giang)

Địa chỉ: Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Diện tích: 107.180m2
Tổng Vốn: 332.249.500.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ

Chợ Cái Dầu (An Giang)

Địa chỉ: thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Diện tích: 15.655m2
Tổng Vốn: 157.442.463.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xúc tiến

Chợ phường 2 thành phố Tân An

Địa chỉ: Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Diện tích: 18.304,40m2
Tổng Vốn: 355.615.304.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Đô Lương (Nghệ An)

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
Diện tích: 34400m2
Tổng Vốn: 330.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ đang xúc tiến

Chợ Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Địa chỉ: Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Diện tích: 20.310,76 m2
Tổng Vốn: 759.727.006.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Hói Đào (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 5.100 m2
Tổng Vốn: 30.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ đang xây dựng

Chợ Quảng Đông (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 20.759,8 m2
Tổng Vốn: 308.252.148.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Dự án nổi bật