BẤT ĐỘNG SẢN CHỢ NỔI BẬT

Chợ Cái Sao (An Giang)

Địa chỉ: Phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Diện tích: 107.180m2
Tổng Vốn: 332.249.500.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ Cái Dầu (An Giang)

Địa chỉ: thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Diện tích: 15.655m2
Tổng Vốn: 157.442.463.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ Tân Hưng (Long An)

Địa chỉ: Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An
Diện tích: Đang cập nhật
Tổng Vốn: Đang cập nhật
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ Mỹ Xuyên (An Giang)

Địa chỉ: Phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Diện tích: 4.980,49 m2
Tổng Vốn: 133.493.817.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ Biên Giới (Tây Ninh)

Địa chỉ: Xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Diện tích: 22.299,8 m2
Tổng Vốn: 267.213.425.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ Dương Minh Châu (Tây Ninh)

Địa chỉ: T.trấn Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu, T.Tây Ninh.
Diện tích: 14.756,12 m2
Tổng Vốn: 194.702.214.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương
XEM THÊM

BẤT ĐỘNG SẢN CHỢ ĐANG XÚC TIẾN

Chợ đang xúc tiến

Trung tâm thương mại huyện Nho Quan ( Ninh Bình)

Địa chỉ: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Diện tích: 17.027,60 m2
Tổng Vốn: 206.532.374.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ đang xúc tiến

Chợ Lập Thạch ( Vĩnh Phúc)

Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Diện tích: 13.786,15 m2
Tổng Vốn: 131.621.069.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ đang xúc tiến

Chợ Xã Đông Minh ( Thanh Hóa)

Địa chỉ: Xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 32.047,8 m2
Tổng Vốn:
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xúc tiến

Chơ Na Mèo ( Thanh Hóa)

Địa chỉ: Xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích:
Tổng Vốn:
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xúc tiến

Chợ Mường Lò ( Yên Bái )

Địa chỉ: Tổ Pá Kết, phường Trung Tâm và bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Diện tích: 28.366m2
Tổng Vốn: 104,700.000.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương
XEM THÊM

BẤT ĐỘNG SẢN CHỢ ĐANG XÂY DỰNG

Chợ

Chợ Cái Dầu (An Giang)

Địa chỉ: thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Diện tích: 15.655m2
Tổng Vốn: 157.442.463.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Dân Tiến ( Thái Nguyên)

Địa chỉ: Thửa số 36, tờ bản đồ số 48, xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
Diện tích: 2.176,0m2
Tổng Vốn: 10.691.881621 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Hưng Vũ (Lạng Sơn)

Địa chỉ: Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Diện tích: 3847,7 m2
Tổng Vốn: 24.245.392.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Trung tâm thương mại Cầu Sến ( Quảng Ninh)

Địa chỉ: Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tính Quảng Ninh.
Diện tích: 25.717 m2
Tổng Vốn: 390.395.055.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Hùng Vương ( Phú Thọ)

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Diện tích: 1.092m2
Tổng Vốn: 41.600.716.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Quảng Đông (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 20.759,8 m2
Tổng Vốn: 308.252.148.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Kiot Miền Bắc

Khu TMDV Yên Mỹ Hưng Yên

Địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Diện tích: 66720,42m2
Tổng Vốn: 88.750.000.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Thành Mai (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 10.054,5 m2
Tổng Vốn: 99.340.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công
XEM THÊM

CHỢ ĐÃ HOÀN THÀNH

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Hói Đào (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 5.100 m2
Tổng Vốn: 30.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Đô Lương (Nghệ An)

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
Diện tích: 34400m2
Tổng Vốn: 330.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động
XEM THÊM

dự án CHợ cả nước