7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Những trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép? Làm sao để được chuyển mục đích sử dụng đất? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp ở dưới đây.

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?
Trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

Những trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể như sau:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử đụng đất 2022
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử đụng đất 2022

Làm sao để được chuyển mục đích sử dụng đất?

Người sử dụng đất có đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được 2 điều kiện sau mới có thể xin phép chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như sau:

Điều kiện 1: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện 2: Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích cần xem vị trí thửa đất định chuyển có được phép chuyển hay không, sau đó soạn đơn gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần những gì ?

Hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi phải xin phép được quy định như thế nào?

Đối với quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi phải xin phép thì tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cụ thể như sau:

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, người có nhu cầu muốn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục là gì ?

Trình tự thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử đụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục thực hiện chuyển đổi mục đích sử đụng đất cụ thể như sau:

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *