GIẤY PHÉP – BIÊN BẢN HÀNH CHÍNH

Tổng hợp các văn bản mang tính pháp lý được sự bảo hộ của luật pháp Việt Nam hiện hành. Các quy định điều khoản trong hợp đồng mà bên cung cấu gói đầu tư và nhà đầu tư phải tuân thủ theo. Sự thỏa thuận giữa các bên liên quan trong việc đầu tư về việc đống góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định. Trước khi tham gia hợp tác đầu tư. Quý nhà đầu tư nên đọc rõ thỏa thuận ghi trong biên bản. Trong trường hợp chưa nắm rõ điều khoản quy đinh, có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng để được giải đáp thắc mắc.

Lưu ý

Mẫu tham khảo có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên