BIÊN BẢN THOẢ THUẬN ĐỐI ỨNG

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN ĐỐI ỨNG

Biên bản thỏa thuận đối ứng của hợp tác xã Việt Nam. Dựa trên bộ luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14. Căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này áp dụng với các nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đên hoạt động đầu tư kinh doanh. Biên Bản thỏa thuận bao gồm các điều khoản, thỏa thuận giữa 2 bên là. Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam. Và các nhà đầu tư. Quý nhà đầu tư nên đọc kỹ biên bản để hiểu hết về quy định đầu tư của Liên Hiệp. Nếu có bất kì thắc mắc có thể liên hệ với tư vấn viên để giải đáp thắc mắc.

Lưu Ý

Mẫu tham khảo có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên

Biên bản thỏa thuận đối ứng