Hiển thị tất cả 14 kết quả

Chợ đang xây dựng

Chợ Long Thịnh ( Lạng Sơn)

Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
Diện tích: 4313.0 m2
Tổng Vốn: 2.070.240.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Trung tâm thương mại Cầu Sến ( Quảng Ninh)

Địa chỉ: Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tính Quảng Ninh.
Diện tích: 25.717 m2
Tổng Vốn: 390.395.055.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Hùng Vương ( Phú Thọ)

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Diện tích: 1.092m2
Tổng Vốn: 41.600.716.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Hưng Vũ (Lạng Sơn)

Địa chỉ: Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Diện tích: 3847,7 m2
Tổng Vốn: 24.245.392.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Dân Tiến ( Thái Nguyên)

Địa chỉ: Thửa số 36, tờ bản đồ số 48, xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
Diện tích: 2.176,0m2
Tổng Vốn: 10.691.881621 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Kiot Miền Bắc

Khu TMDV Yên Mỹ Hưng Yên

Địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Diện tích: 66720,42m2
Tổng Vốn: 88.750.000.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ

Chợ Cái Dầu (An Giang)

Địa chỉ: thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Diện tích: 15.655m2
Tổng Vốn: 157.442.463.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Thành Mai (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 10.054,5 m2
Tổng Vốn: 99.340.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Đầu Mối Hà Tĩnh

Địa chỉ: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích: 27.417,13 m2
Tổng Vốn: 379.945.199.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Bắc Sơn (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Diện tích: 9.033m2.
Tổng Vốn: 100.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Chợ Thành Mai (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 10.054,5 m2
Tổng Vốn: 99.340.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xây dựng

Chợ Quảng Đông (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 20.759,8 m2
Tổng Vốn: 308.252.148.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xây dựng

Khu thương mại cao cấp BC Smart (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Khu thương mại cao cấp BC Smart, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Diện tích: 10.458m2
Tổng Vốn: 98.600.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

các dự án chợ đang được triển khai