Hiển thị tất cả 13 kết quả

Chợ đang xúc tiến

Chợ Già (Hà Tĩnh)

Địa chỉ: Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích: 19.850,05m2 
Tổng Vốn: 129.788.569.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xây dựng

Chợ Đầu Mối Hà Tĩnh

Địa chỉ: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Diện tích: 27.417,13 m2
Tổng Vốn: 379.945.199.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ Đã Hoàn Thành

Chợ Đô Lương (Nghệ An)

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
Diện tích: 34400m2
Tổng Vốn: 330.000.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Chợ đang xây dựng

Chợ Quảng Đông (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 20.759,8 m2
Tổng Vốn: 308.252.148.000 VNĐ
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Chợ đang xúc tiến

Chợ Mai (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 33.531,8 m2
Tổng Vốn: 444.020.338.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xúc tiến

Chợ Đồng Lê (Quảng Bình)

Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Diện tích: 15.137,71 m2
Tổng Vốn: 224.297.661.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Kiốt Miền Trung

Chợ Cam Đức (Khánh Hòa)

Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Diện tích: 18.500 m2
Tổng Vốn: 146.699.402.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xúc tiến

Chợ Mỹ Đức (Quảng Bình)

Địa chỉ: Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Diện tích: 3.506,5 m2
Tổng Vốn: 67.493.691.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Kiốt Miền Trung

Chợ Ninh Hiệp (Khánh Hòa)

Địa chỉ: Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Diện tích: 12.014 m2
Tổng Vốn: 210.975.734.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Chợ đang xây dựng

Khu thương mại cao cấp BC Smart (Thanh Hóa)

Địa chỉ: Khu thương mại cao cấp BC Smart, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Diện tích: 10.458m2
Tổng Vốn: 98.600.000.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Chợ đang xúc tiến

Chợ Ea Tân (Đắk Lắk)

Địa chỉ: Thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Diện tích: 7.365,8m2
Tổng Vốn: 85.807.355.000 vnd
Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Ki-ốt miền trung