ĐẤT THỔ CƯ LÀ GÌ? 3 ĐIỀU KIỆN LÊN ĐẤT THỔ CƯ

1. Đất thổ cư là gì?

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 đất tùy vào mục đích sử dụng. Sẽ được chia làm các loại như sau:
– Nhóm đất nông nghiệp;
– Nhóm đất phi nông nghiệp;
– Nhóm đất chưa sử dụng.
Đất tùy theo mục đích sử dụng sẽ được chia làm nhiều loại
Đất tùy theo mục đích sử dụng sẽ được chia làm nhiều loại

..

2. Điều kiện chuyển sang đất thổ cư

Ảnh: minh họa

– Đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất theo Điều 6 Luật Đất đai 2013 như sau:

+ Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
+ Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
+ Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Đáp ứng căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 52 Luật Đất đai 2013:
+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
– Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
+ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Đáp ứng được nguyên tắc và quy hoạch của địa phương;

– Đảm bảo được mục đích sử dụng đất của UBND huyện.

Lưu ý: Tùy vào từng địa phương mà kế hoạch quy hoạch khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ được đăng công khai và người dân có thể tham khảo văn phòng quản lý đất đai cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *