Chợ An Khánh (Cần Thơ)

Phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
  • Quận huyện: Ninh Kiều
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 126.653.582.000 VND

    Diện tích: 3.093,2 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7