Chợ Ba Hàng (Phú Thọ)

Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Thành Phố: Việt Trì
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 31.138.972.000 VND

    Diện tích: 3.073,13 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7