Chợ Bình Khánh (An Giang)

Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Quận huyện: Long Xuyên
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 168.211.508.000 VND

    Diện tích: 5.309,49 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7