Chợ Bình Thành (Đồng Tháp)

Xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
  • Quận huyện: Thanh Bình
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 220.491.866.000 VND

    Diện tích: 8.281,9 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7