Chợ Cam Đức (Khánh Hòa)

Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
  • Quận huyện: Cam Lâm
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 146.699.402.000 VND

    Diện tích: 18.500 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7