Chợ Châu Đốc (An Giang)

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • Thành Phố : Châu Đốc
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 169.959.295.000 VNd

    Diện tích: 3.180,59 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7