Chợ Dân Quyền ( Phú Thọ )

Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ
  • Tỉnh: Phú Thọ
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam 
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 1.400.710.956.000 VND

    Diện tích: 11.752,2m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7