Chợ Đầu Mối Hà Tĩnh

Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Thành Phố: Hà Tĩnh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 379.945.199.000 VND

    Diện tích: 27.417,13 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7