Chợ phường 2 thành phố Tân An

Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
  • Thành Phố: Tân An
  • Kiểu dự án: Chợ đầu mối kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa

    Diện tích: 18.304,40m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7