Chợ Đô Lương (Nghệ An)

Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
  • Thành Phố: Nghệ An
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Đô Lương
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 330.000.000.000 VND

    Diện tích: 34400m2
    Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7