Chợ Dương Minh Châu (Tây Ninh)

T.trấn Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu, T.Tây Ninh.
  • Quận huyện: Dương Minh Châu
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 194.702.214.000 VND

    Diện tích: 14.756,12 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7