Chợ Ea Rốk (chợ chính Đắk Lắk)

Chợ Ea Rốk, Xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
  • Quận huyện: Xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Ea Rốk
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 69.940.134.000 VND

    Diện tích: 5.466,4m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7