Chợ Già (Hà Tĩnh)

Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  • Thành Phố: Hà Tĩnh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 129.788.569.000 VND

    Diện tích: 19.850,05m2 
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7