Chợ Hải Thành (Hải Phòng)

Phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
  • Quận huyện: Dương Kinh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư : Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 164.682.596.000 VND

    Diện tích: 3.764,2 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7