Chợ Hoàng Tiến (Hải Dương)

phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  • Thành Phố : Chí Linh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 282.598.970.000 VND

    Diện tích: 20.800 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7