Chợ Hói Đào (Thanh Hóa)

Xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Quận huyện: Nga Sơn
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart Nga Sơn
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 VND

    Diện tích: 5.100 m2
    Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7