Chợ Hùng Vương ( Phú Thọ)

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
  • Thị xã: Phú Thọ
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 41.600.716.000 VNĐ

    Diện tích: 1.092m2
    Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7