Chợ Kim Sơn [ Nghệ An)

Thị trấn Kim sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
  • Quận huyện: Thị trấn Kim sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Hacovina
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 106.410.000.000 VNĐ

    Diện tích: 6.159,0 m2
    Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7