Chợ Lập Thạch ( Vĩnh Phúc)

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Quận huyện: Huyện Lập Thạch
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 131.621.069.000 VNĐ

    Diện tích: 13.786,15 m2
    Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7