Chợ Long Thịnh ( Lạng Sơn)

Thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
  • Quận huyện: Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chọ Quốc Khánh 
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 2.070.240.000 VNĐ

    Diện tích: 4313.0 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7