Chợ Mai (Quảng Bình)

Xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
  • Quận huyện: Lệ Thủy
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 444.020.338.000 VND

    Diện tích: 33.531,8 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7