Chợ Miễu Ông (Cần Thơ)

Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
  • Quận huyện: Bình Thủy
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Chợ Hưng Thịnh
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 215.651.733.000 VND

    Diện tích: 15.938,00m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7