Chợ Mường Lò ( Yên Bái )

Tổ Pá Kết, phường Trung Tâm và bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  • Thị Xã: Nghĩa Lò
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 104,700.000.000 đồng

    Diện tích: 28.366m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7