Chợ Mỹ Đức (Quảng Bình)

Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • Quận huyện: Lệ Thủy
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 67.493.691.000 VND

    Diện tích: 3.506,5 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7