Chợ Mỹ Xuyên (An Giang)

Phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Thành Phố: Long Xuyên
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 133.493.817.000 VND

    Diện tích: 4.980,49 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7