Chơ Na Mèo ( Thanh Hóa)

  • Quận huyện: Quan Sơn
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa

    Diện tích:
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7