Chợ Ngọc Xuân (Cao Bằng)

Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Thành Phố : Cao Bằng
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 70.838.861.000 VND

    Diện tích: 2.951 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7

Liên Hệ