Chợ Ninh Điền (Tây Ninh)

Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
  • Quận huyện: Châu Thành
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 78.498.125.000 VND

    Diện tích: 7.144,8 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7