Chợ Ninh Hiệp (Khánh Hòa)

Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  • Thị Xã: Ninh Hòa
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 210.975.734.000 VND

    Diện tích: 12.014 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7