Chợ Núi Sam (An Giang)

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
  • Thành Phố : Châu Đốc
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 589.246.102.000 VND

    Diện tích: 22.869 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7