Chợ Quảng Đông (Quảng Bình)

Xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
  • Quận huyện: Quảng Trạch
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã chợ Quảng Đông
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 308.252.148.000 VND

    Diện tích: 20.759,8 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7