Chợ Quảng Tiến (Thanh Hóa)

Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Thành Phố: Sầm Sơn
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 92.786.177.000 VND

    Diện tích: 4.746,6 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7