Chợ Thành Mai (Thanh Hóa)

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • Quận huyện: Thanh Hóa
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 99.340.000.000 VND

    Diện tích: 10.054,5 m2
    Tiến độ: G.Đ 3/5: Thi Công

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7