Chợ Thanh Sơn (Hà Nam)

Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  • Thành Phố: Phủ Lý
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 91.707.034.000 VND

    Diện tích: 6.550 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7