Chợ Trà Nóc (Cần Thơ)

Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
  • Quận huyện: Bình Thủy
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Chợ Hải Dương
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 322.373.006.000 VND

    Diện tích: 25.882,0m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7