Chợ Văn An (Hải Dương)

phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  • Thành Phố : Chí Linh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hưng Thịnh.
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 102.564.300.000 VND

    Diện tích: 9.523,98 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7