Chợ Yên Bình (Yên Bái)

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  • Quận huyện: Yên Bình
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 111.666.964.000 VND

    Diện tích: 5.902,4 m2
    Tiến độ: G.Đ 1/5: Chủ Trương

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7