Chợ Hưng Vũ (Lạng Sơn)

Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Quận huyện: Bắc Sơn
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV KHÁNH THỊNH LẠNG SƠN
  • Loại hình đầu tư: Xã Hội Hóa
  • Tổng mức đầu tư: 24.245.392.000 vnd

    Diện tích: 2.910,96m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7