Khu TMDV Tân Thành – Hải Phòng

Phường Tân Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
  • Quận huyện: Thuộc địa bàn phường Hải Thành, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
  • Kiểu dự án: Khu kinh doanh Thương Mại Tổng hợp
  • Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Thương Mại Tiến Thắm
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa

    Diện tích: 20,527m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7