Trung tâm thương mại Cầu Sến ( Quảng Ninh)

Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tính Quảng Ninh.
  • Thành phố: Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 390.395.055.000 VNĐ

    Diện tích: 25.717 m2
    Tiến độ: G.Đ 2/5: Bản Vẽ 1/500

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7