Trung tâm thương mại huyện Nho Quan ( Ninh Bình)

Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Quận huyện: Huyện Lập Thạch
  • Kiểu dự án: Kiốt chợ
  • Chủ đầu tư: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
  • Loại hình đầu tư: Xã hội hóa
  • Tổng mức đầu tư: 131.621.069.000 VNĐ

    Diện tích: 17.027,60 m2
    Tiến độ: G.Đ 5/5: Hoạt Động

Nguyễn Hoàng Long

0968023497

Hỗ trợ quý khách 24/7